Recents in Beach

header ads

Margin, Call margin, Force sell

Margin ( Giao dịch ký quỹ ) là một khái niệm trong đầu tư chứng khoán đề cập đến việc nhà đầu tư vay tiền từ công ty chứng khoán và thế chấp bằng chính số cổ phiếu của mình. 

Margin là tiền đi vay, lãi suất của các công ty chứng khoán hiện nay khoảng 10 - 14% / năm và được tính theo ngày. Không phải cổ phiếu nào cũng được cấp margin. Margin của các cổ phiếu khác nhau cũng sẽ khác nhau.

Xem thêm : Sử dụng margin như thế nào trong đầu tư chứng khoán

Ví dụ Cổ phiếu 

 • FLC không cho Margin
 • HAH 50% ( bạn có 50 triệu được vay thêm 50 triệu )
 • BSR 40% ( bạn có 40 triệu được vay thêm 60 triệu )

► Margin Call : Tỷ lệ ký quỹ tối thiểu theo quy định của các công ty chứng khoán. Khi tỷ lệ ký quỹ tài khoản của bạn về dưới mức này thì công ty chứng khoán sẽ yêu cầu bạn nộp thêm tiền vào tài khoản hoặc chủ động bán bớt cổ phiếu để duy trì. Nếu không công ty chứng khoán sẽ  bán chứng khoán của bạn theo tính toán của họ để duy trì tỷ lệ ký quỹ tối thiểu.

► Force sell : là tỷ lệ ký quỹ mà tại đó công ty chứng khoán sẽ bán giải chấp cổ phiếu của bạn để thu hồi khoản margin cho bạn vay nhằm thu hồi vốn , chính là khoản margin đã cho bạn vay )

► Thời gian đáo hạn Margin: là thời gian tối đa bạn phải bán cổ phiếu của mình để trả nợ margin cho công ty chứng khoán trước khi phát sinh khoản vay ký quỹ mới. Thời gian này thường là 6 tháng, bạn bắt buộc phải bán cổ phiếu để đáo hạn Margin, nếu quá thời hạn thì công ty chứng khoán sẽ chủ động bán để thu hồi Margin quá hạn.

Theo quy định của VPS thì tỷ lệ ký quỹ duy trì như sau:

 • Tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu phải > 30%.
 • Tỷ lệ ký quỹ duy trì  =< 30% sẽ bị Call Margin tại VPS.
 • Tỷ lệ ký quỹ duy trì =< 25% sẽ bị Force Sell hay bán giải chấp bắt buộc.


Ví dụ theo ảnh trên thì: 
 • Tài sản ròng của tôi là 41 triệu  
 • Vay ký quỹ gần 48.8 triệu
 • Tỷ lệ ký quỹ ở mức 0.4556 ( 45.56% )
 • Nếu tài sản ròng về dưới 21.1 triệu thì Call margin
 • Nếu tài sản ròng về dưới 16.4 Triệu thì Force Sell

Đăng nhận xét

0 Nhận xét